Nugget Hunter

Nugget Hunter

ในเกม Nugget Hunter ของ Slotxo สำหรับการจ่ายเงินสูงสุดของผู้เล่นแต่ละคน นับเป็นการชนะด้วยสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 3 ตัวขึ้นไปเรียงกันบนเพย์ไลน์ที่มีวงล้อที่อยู่ติดกัน จ่ายตารางจากทั้งสองชนะจากซ้ายสุดไปขวาและตรงกับจำนวนไอคอนที่ระบุในตารางอัตราต่อรอง เฉพาะโบนัสสูงสุดที่คำนวณในการจ่ายเงินแต่ละครั้ง มี 50 รูปแบบการชนะดังนี้

ชนะ 3 แถวขึ้นไปในตำแหน่งแถวแรก

ชนะ 3 แถวขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่สอง

ชนะ 3 แถวขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่สาม

ชนะ 3 เส้นขึ้นไปในตำแหน่งแถวที่สี่

ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าในแถวแรก และในคอลัมน์ที่สามของแถวที่สอง

 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในแถวแรกและแถวที่ห้าของแถวแรก รวมทั้งในคอลัมน์ที่สอง สาม และสี่ในแถวที่สอง
 • การชนะแบบหงายหน้า V นับเป็น 3 สัญลักษณ์ที่ตรงกันในแถวแรกและแถวที่ห้าของแถวแรก ในคอลัมน์ที่สองและสี่ของคอลัมน์ที่สองและสามของแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่ 1, 3 และ 5 ในแถวแรก เช่นเดียวกับช่องที่สองและสี่ในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่อง 1, 2, 3 และ 5 ในแถวแรก และในช่องที่สี่ในแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สาม สี่ และห้าในแถวแรก รวมทั้งในคอลัมน์ที่สองของแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่ 1, 2 และ 5 ในแถวแรก เช่นเดียวกับในช่องที่สามและสี่ในแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 3 ตัวขึ้นไปในช่องแรก สี่และห้าในแถวแรก เช่นเดียวกับในกล่องที่สองและสามในแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในแถวที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าของแถวแรก รวมทั้งในช่องที่สามในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง และห้าในแถวแรก ที่สี่ในแถวที่สองและในกล่องที่สามในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 3 ตัวขึ้นไปในช่องแรก ที่สี่และห้าในแถวแรกในกล่องที่สองในแถวที่สองและกล่องที่สามในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่ 1, 2, 4 และ 5 ในแถวที่สอง และในคอลัมน์ที่สามของแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่สามของแถวแรก และในช่องสี่เหลี่ยมที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าในแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในแถวที่หนึ่งและห้าของแถวที่สอง เช่นเดียวกับในคอลัมน์ที่สอง สามและสี่ในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวแรก รวมทั้งในคอลัมน์ที่หนึ่งและห้าของแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในแถวที่หนึ่ง สาม และห้าของแถวที่สอง ในแถวที่สองและสี่ของแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 3 ตัวขึ้นไปในตารางที่สองและสี่ของแถวแรก ในแถวที่หนึ่ง สาม และห้าของแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในแถวที่หนึ่ง สอง สาม และห้าในแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สี่ในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องสี่เหลี่ยมที่สี่ในแถวแรก รวมถึงช่องสี่เหลี่ยมที่หนึ่ง สอง สาม และห้าในแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 3 ตัวขึ้นไปในแถวที่หนึ่ง สาม สี่ และห้าในแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สองในแถวที่สอง
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่สองของแถวแรก รวมอยู่ในกล่องแรก สาม สี่ และห้าของแถวที่สองด้วย
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในแถวที่สามในแถวแรก ที่หนึ่งและห้าในแถวที่สองและช่องที่สองและสี่ในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องสี่เหลี่ยมที่สองและสี่ในแถวแรก ที่หนึ่งและที่ห้าในแถวที่สองและกล่องที่สามในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในแถวที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าในแถวที่สาม และในคอลัมน์ที่สามของแถวที่สี่
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่สามของแถวที่สอง และในช่องสี่เหลี่ยมที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าในแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในแถวที่หนึ่งและห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ในแถวที่สี่
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไปในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่สอง รวมทั้งในคอลัมน์ที่หนึ่งและห้าของแถวที่สาม
 • ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวขึ้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *